Các bài viết cũ

Rất là không nghiêm túc thì mình thích màu hồng phấn ~~~

Gần đây bỏ quên rằng mình còn có một cái wp mốc xanh mốc đỏ ở đây đã bao nhiêu lâu rồi ;A; Mình phát hiện ra một chuyện, đó là có vẻ như mình là một người không nghiêm … Tiếp tục đọc

Hình ảnh | Posted on by | 6 phản hồi